فرم استخدام

خواهشمندم پس از مطالعه فرصت های شغلی، مرام نامه و شرایط کاری در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام نمایید.

*

مشخصات فردی

*
*
*
*
*
*
*
*
*

مهارتهای عمومی

میزان تسلط بر زبان انگلیسی

*
*
*

میزان تسلط بر نرم افزار های امور اداری

زندگی آنلاین

آدرس ۴ نمونه کار برتر خود را وارد نمایید

در کدامیک از سایت ها / شبکه های اجتماعی عضو هستید؟

شرایط کاری

*
*
*
*

ارتباط با ما

برای ارتباط با کارشناسان تیم پشتیبانی و دریافت خدمات مشاوره ای با ما تماس بگیرید