سایت شخصی محمد زارع زاده

I am Mohammad Zare Zadeh, an Iranian artist born in Behbahan city in Khuzestan province. My art expresses the awareness of being a child of my time and of proposing a vision of the world that is influenced by the familiar places where you grew up. This link goes far beyond conscious thought, and they become an unconscious lens through which unique and unrepeatable creativity develops. I offer a perspective filtered through my own culture and thought, but leaving the viewer free to search for their own truth, equally unique, in the works. As artists change, I don’t impose univocal responses to those who look at my paintings but instead stimulate reflection

وبسایت آقای زارع زاده، از دسته وبسایت های شخصی  است که با طراحی مینیمال و ساده، سهولت بسیاری را برای استفاده کاربران فراهم نموده است. هدف اصلی تیم طراحان ایران وب لایف در وهله اول، رضایت کاربران و افزایش جذب آنهاست. در همین راستا، نمایش ساده، مینیمال و بی آلایش اثرات هنری ایشان در اولویت تیم طراحی قرار گرفت. همچنین اطلاعات تماس ساده در فوتر از کارهایی بود که بسته به نوع نیاز مخاطبان و در راستای جلب توجه به اثرات هنری و نه به طراح سایت، در نظر گرفته شد.

امکان نمایش اثرات هنری که  هر دسته بندی به طور تفکیک شده در صفحه اصلی وجود دارد. علاوه بر این، دسترسی به صفحه مخصوص آرشیو اثرات هنری که با هدف رفع نیاز مخاطب، انجام شد. با توجه به حوزه فعالیت وبسایت و لزوم نمایش با جزئیات و با کیفیت مربوط، اثرات هنری نیز در منو هدر سایت قرار گرفت.